Prawo karneSwoim klientom oferujemy kompleksową obsługę w sprawach związanych z prawem karnym. Każdorazowo zakres usług indywidualnie dopasowujemy do specyfiki sprawy. Zapewniamy jednak reprezentowanie przed sądami karnymi różnych instancji, ale też kompleksowe wsparcie w trakcie prowadzonego postępowania przygotowawczego. Proponujemy obronę oskarżonych, do której przygotowujemy się z należytą starannością. Podejmujemy się działań mających na celu oczyszczenie oskarżonego z zarzutów bądź zminimalizowania kary wymierzonej przez sąd.

 

W jakim zakresie prawa karnego pomagamy?

W ramach świadczonych usług w zakresie prawa karnego zajmujemy się obroną i reprezentacją pokrzywdzonych w postępowaniach dotyczących:

 • oszustw i wyłudzeń,
 • paserstwa,
 • zabójstw,
 • nieumyślnego spowodowania śmierci,
 • kradzieży i włamań,
 • rozbojów,
 • pobić i bójek,
 • przestępstw narkotykowych,
 • wypadków drogowych i innych przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
 • gróźb karalnych,
 • gwałtów,
 • przestępstwa przeciwko dokumentom,
 • przestępstw gospodarczych,
 • przestępstw skarbowych.

Prowadzimy także sprawy z zakresu prawa karnego wykonawczego dotyczące przerw w karze, odroczeń wykonania kary oraz dozorów elektronicznych oraz ułaskawień czy warunkowych przedterminowych zwolnień.